Siz, danışmanınız ve önerdiği yatırımlar arasındaki ilişkinin doğasını anlamak önemlidir.

Danışmanlar üç farklı battaniye çeşidiyle gelir.

  1. Mütevelli Danışmanları: Bunlar, yalnızca müşteri adına çalışan danışmanlardır. Bu, herhangi bir yatırım veya yatırım şirketinden ödeme kabul etmedikleri anlamına gelir. Tek sadakatleri müşteriye.
  2. Komisyoncular: Komisyonculara, iki taraf arasındaki bir işlemi “komisyoncuya” basitçe ödenir. Bunu yapmak için genellikle her iki tarafça ödeme alırlar. Bir işlemde esasen her iki tarafı da temsil ettiklerinden, gerçekte birine veya diğerine herhangi bir sadakatleri yoktur.
  3. Temsilciler: Temsilciler, güvene dayalı danışmanların tam tersidir. Bir banka veya sigorta şirketi gibi yalnızca kurum adına çalışırlar. Tanım gereği sadakatleri, ürünlerini temsil etmeleri gereken işverenlerine yöneliktir. Bu kişi bir satıcı gibi geliyorsa, çünkü öyle.